Prezime, očevo ime, ime KRVAVAC ĆAMILA JAŠAR
Godina rođenja 11125
Narodnost Srbin
Opština ZABOK
Srez KRAPINA
Republika NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
Datum hapšenja 311252
Datum puštanja 250254
Organ UDB-a NR BiH
Predat UDB-a NR Hrvatske
Visina kazne 24 (mesec)
Vrsta kazne Administrativna kazna