Prezime, očevo ime, ime BALJAK SALIHA MUHAREM
Godina rođenja 141114
Narodnost Srbin
Opština LIVNO
Srez LIVNO
Republika NARODNA REPUBLIKA BOSNA I HERCEGOVINA
Datum hapšenja 270750
Datum puštanja 030153
Organ UDB-a NR BiH
Predat UDB-a NR BiH
Visina kazne 24 (mesec)
Vrsta kazne Administrativna kazna