Prezime, očevo ime, ime KUČAN JURE JURICA
Godina rođenja 190416
Narodnost Hrvat
Opština DELNICE
Srez RIJEKA
Republika NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
Datum hapšenja 110952
Datum puštanja 230354
Organ UDB-a NR Hrvatske
Predat UDB-a NR Hrvatske
Visina kazne 20 (mesec)
Vrsta kazne Administrativna kazna