Prezime, očevo ime, ime KURUZOVIĆ MEHMEDA SADIK
Godina rođenja 211220
Narodnost Srbin
Opština LJUBIJA
Srez PRIJEDOR
Republika NARODNA REPUBLIKA BOSNA I HERCEGOVINA
Datum hapšenja 31050
Datum puštanja 291252
Organ UDB-a NR BiH
Predat UDB-a NR BiH
Visina kazne 24 (mesec)
Vrsta kazne Administrativna kazna