Prezime, očevo ime, ime KUSOVAC SAVA LABUD
Godina rođenja 291098
Narodnost Crnogorac
Opština
Srez
Republika
Datum hapšenja 30848
Datum puštanja 160854
Organ UDB-a FNRJ
Predat UDB-a FNRJ
Visina kazne 48 (mesec)
Vrsta kazne Administrativna kazna