Prezime, očevo ime, ime KUZMA JOŽEFA ALOJZ
Godina rođenja 230720
Narodnost Slovenac
Opština MURSKA SOBOTA
Srez MURSKA SOBOTA
Republika NARODNA REPUBLIKA SLOVENIJA
Datum hapšenja 160149
Datum puštanja 170752
Organ KOS JNA
Predat UDB-a NR Slovenije
Visina kazne 42 (mesec)
Vrsta kazne Sudska kazna