Prezime, očevo ime, ime LALATOVIĆ LUKE RADULE
Godina rođenja 170129
Narodnost Crnogorac
Opština NIKŠIĆ
Srez
Republika NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA
Datum hapšenja 10150
Datum puštanja 20154
Organ KOS JNA
Predat UDB-a NR Crne Gore
Visina kazne 60 (mesec)
Vrsta kazne Sudska kazna