Prezime, očevo ime, ime LALATOVIĆ MIRKA JOVAN
Godina rođenja 130907
Narodnost Crnogorac
Opština NIKŠIĆ
Srez
Republika NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA
Datum hapšenja 101149
Datum puštanja 11254
Organ KOS JNA
Predat UDB-a NR BiH
Visina kazne 96 (mesec)
Vrsta kazne Sudska kazna