Prezime, očevo ime, ime LALOVIĆ GLIŠE VLADIMIR
Godina rođenja 240529
Narodnost Crnogorac
Opština NIKŠIĆ
Srez
Republika NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA
Datum hapšenja
Datum puštanja 20550
Organ UDB-a NR Srbije
Predat
Visina kazne 18 (mesec)
Vrsta kazne Administrativna kazna