Prezime, očevo ime, ime LANŠČEK MIHE STEFAN
Godina rođenja 170627
Narodnost Slovenac
Opština MURSKA SOBOTA
Srez MURSKA SOBOTA
Republika NARODNA REPUBLIKA SLOVENIJA
Datum hapšenja 240949
Datum puštanja 291156
Organ KOS JNA
Predat UDB-a NR Srbije
Visina kazne 20 (mesec)
Vrsta kazne Sudska kazna