Prezime, očevo ime, ime LAZAREV JOVANA RISTO
Godina rođenja 3
Narodnost Makedonac
Opština ŠTIP
Srez ŠTIP
Republika NARODNA REPUBLIKA MAKEDONIJA
Datum hapšenja 280952
Datum puštanja 291156
Organ UDB-a FNRJ
Predat UDB-a NR Makedonije
Visina kazne 60 (mesec)
Vrsta kazne Sudska kazna