Prezime, očevo ime, ime BANJAC SIMA MILOŠ
Godina rođenja 070309
Narodnost Srbin
Opština BOSANSKA KRUPA
Srez BIHAĆ
Republika NARODNA REPUBLIKA BOSNA I HERCEGOVINA
Datum hapšenja 71249
Datum puštanja 230453
Organ UDB-a FNRJ
Predat UDB-a NR za Beograd
Visina kazne 30 (mesec)
Vrsta kazne Administrativna kazna