Prezime, očevo ime, ime BANJANIN NIKOLE MOMČILO
Godina rođenja 201027
Narodnost Srbin
Opština UDBINA
Srez GOSPIĆ
Republika NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
Datum hapšenja 271050
Datum puštanja 281251
Organ UDB-a NR Hrvatske
Predat UDB-a NR Hrvatske
Visina kazne 24 (mesec)
Vrsta kazne Administrativna kazna