Prezime, očevo ime, ime LAZAREVSKI KAMČE TRAJKO
Godina rođenja 100519
Narodnost Makedonac
Opština BEROVO
Srez ŠTIP
Republika NARODNA REPUBLIKA MAKEDONIJA
Datum hapšenja 181049
Datum puštanja 31253
Organ KOS JNA
Predat UDB-a NR Makedonije
Visina kazne 9 (mesec)
Vrsta kazne Sudska kazna