Prezime, očevo ime, ime BANOVAC JOSIP JOAKIM
Godina rođenja 060923
Narodnost Hrvat
Opština PAZIN
Srez PULA
Republika NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
Datum hapšenja 050351
Datum puštanja 080653
Organ UDB-a NR Hrvatske
Predat UDB-a NR Hrvatske
Visina kazne 24 (mesec)
Vrsta kazne Administrativna kazna