Prezime, očevo ime, ime BANOVIĆ MARKA BOŽIDAR
Godina rođenja 121214
Narodnost Crnogorac
Opština CETINJE
Srez
Republika NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA
Datum hapšenja 251248
Datum puštanja 200950
Organ UDB-a NR Crne Gore
Predat
Visina kazne 24 (mesec)
Vrsta kazne Administrativna kazna