Prezime, očevo ime, ime BANOVIĆ LUKE DRAGIŠA
Godina rođenja 29
Narodnost Crnogorac
Opština NIKŠIĆ
Srez
Republika NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA
Datum hapšenja 200449
Datum puštanja 011049
Organ UDB-a NR Crne Gore
Predat
Visina kazne 18 (mesec)
Vrsta kazne Administrativna kazna