Prezime, očevo ime, ime BANUŠIĆ ADOLF DRAGICA
Godina rođenja 21
Narodnost Hrvat
Opština BANJA LUKA
Srez BANJA LUKA
Republika NARODNA REPUBLIKA BOSNA I HERCEGOVINA
Datum hapšenja 100549
Datum puštanja 291149
Organ UDB-a NR BiH
Predat
Visina kazne 24 (mesec)
Vrsta kazne Administrativna kazna