Prezime, očevo ime, ime LOGAR JAKOVA CENE
Godina rođenja 140713
Narodnost Slovenac
Opština LJUBLJANA CENTER
Srez LJUBLJANA
Republika NARODNA REPUBLIKA SLOVENIJA
Datum hapšenja 40658
Datum puštanja 231260
Organ UDB-a NR Slovenije
Predat UDB-a NR Slovenije
Visina kazne 24 (mesec)
Vrsta kazne Sudska kazna