Prezime, očevo ime, ime LONČARIĆ MIHOVIL VJEKOSLAV
Godina rođenja 300712
Narodnost Hrvat
Opština CRIKVENICA
Srez RIJEKA
Republika NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
Datum hapšenja 70549
Datum puštanja 20550
Organ UDB-a NR Hrvatske
Predat
Visina kazne 16 (mesec)
Vrsta kazne Administrativna kazna