Prezime, očevo ime, ime BARANJA IVANA EVGEN
Godina rođenja 100931
Narodnost Slovenac
Opština MURSKA SOBOTA
Srez MURSKA SOBOTA
Republika NARODNA REPUBLIKA SLOVENIJA
Datum hapšenja 170952
Datum puštanja 170955
Organ KOS JNA
Predat UDB-a NR Slovenije
Visina kazne 36 (mesec)
Vrsta kazne Sudska kazna