Prezime, očevo ime, ime BARANOVIĆ JOSIP FRANJICA
Godina rođenja 031025
Narodnost Hrvat
Opština SISAK
Srez SISAK
Republika NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
Datum hapšenja 011149
Datum puštanja 100850
Organ UDB-a NR Hrvatske
Predat
Visina kazne 12 (mesec)
Vrsta kazne Administrativna kazna