Prezime, očevo ime, ime LUKIĆ LAZE LUKA
Godina rođenja 150229
Narodnost Srbin
Opština DARUVAR
Srez DARUVAR
Republika NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
Datum hapšenja 61049
Datum puštanja 31253
Organ KOS JNA
Predat UDB-a NR Hrvatske
Visina kazne 12 (mesec)
Vrsta kazne Sudska kazna