Prezime, očevo ime, ime LUKIĆ RADOSAVA
Godina rođenja 10524
Narodnost Srbin
Opština
Srez
Republika
Datum hapšenja 141249
Datum puštanja 100850
Organ UDB-a NR za Beograd
Predat
Visina kazne 24 (mesec)
Vrsta kazne Administrativna kazna