Prezime, očevo ime, ime BARIĆ ŠIME IVAN
Godina rođenja 240606
Narodnost Hrvat
Opština KOTOR
Srez
Republika NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA
Datum hapšenja 040359
Datum puštanja 131160
Organ UDB-a NR Hrvatske
Predat UDB-a NR Hrvatske
Visina kazne 24 (mesec)
Vrsta kazne Posebna ustanova