Prezime, očevo ime, ime MAKSIMOVIĆ TANASIJE MILORAD
Godina rođenja 50924
Narodnost Srbin
Opština PLANDIŠTE
Srez PANČEVO
Republika NARODNA REPUBLIKA SRBIJA
Datum hapšenja 280651
Datum puštanja 11254
Organ KOS JNA
Predat UDB-a NR za Beograd
Visina kazne 48 (mesec)
Vrsta kazne Sudska kazna