Prezime, očevo ime, ime MAKSIMOVIĆ PETRA OLGA
Godina rođenja 210118
Narodnost Srbin
Opština PARAĆIN
Srez JAGODINA
Republika NARODNA REPUBLIKA SRBIJA
Datum hapšenja 280458
Datum puštanja 260752
Organ UDB-a FNRJ
Predat UDB-a FNRJ
Visina kazne 30 (mesec)
Vrsta kazne Administrativna kazna