Prezime, očevo ime, ime MAKSIMOVIĆ M ALEKSANDAR
Godina rođenja 251013
Narodnost Makedonac
Opština
Srez
Republika
Datum hapšenja 260549
Datum puštanja 291149
Organ UDB-a NR Makedonije
Predat
Visina kazne 24 (mesec)
Vrsta kazne Administrativna kazna