Prezime, očevo ime, ime BARJAKTAREVIĆ ETHEMA SALATIN
Godina rođenja 061131
Narodnost Crnogorac
Opština BAR
Srez
Republika NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA
Datum hapšenja 080152
Datum puštanja 140254
Organ UDB-a NR Crne Gore
Predat UDB-a NR Crne Gore
Visina kazne 24 (mesec)
Vrsta kazne Administrativna kazna