Prezime, očevo ime, ime BARJAKTAREVIĆ VUKAŠIN MILIVOJE
Godina rođenja 220820
Narodnost Crnogorac
Opština BERANE
Srez
Republika NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA
Datum hapšenja 060350
Datum puštanja 010551
Organ UDB-a NR Crne Gore
Predat UDB-a NR Crne Gore
Visina kazne 18 (mesec)
Vrsta kazne Administrativna kazna