Prezime, očevo ime, ime MALJKOVIĆ ĐURE DUŠAN
Godina rođenja 010816
Narodnost Srbin
Opština BRINJE
Srez OGULIN
Republika NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
Datum hapšenja 201148
Datum puštanja 201156
Organ KOS JNA
Predat UDB-a NR Hrvatske
Visina kazne 13 (mesec)
Vrsta kazne Sudska kazna