Prezime, očevo ime, ime BARJAKTAREVIĆ VUČETA NIKOLA
Godina rođenja 150828
Narodnost Crnogorac
Opština BERANE
Srez
Republika NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA
Datum hapšenja 061049
Datum puštanja 281251
Organ UDB-a NR Crne Gore
Predat UDB-a NR Crne Gore
Visina kazne 10 (mesec)
Vrsta kazne Administrativna kazna