Prezime, očevo ime, ime MANDIĆ EDE OLGA
Godina rođenja 030130
Narodnost Srbin
Opština KUMANOVO
Srez KUMANOVO
Republika NARODNA REPUBLIKA MAKEDONIJA
Datum hapšenja 170249
Datum puštanja 100850
Organ UDB-a NR za Beograd
Predat
Visina kazne 12 (mesec)
Vrsta kazne Administrativna kazna