Prezime, očevo ime, ime MANDZUKA OSMAN FIKRET
Godina rođenja 221218
Narodnost Srbin
Opština KUPRES
Srez LIVNO
Republika NARODNA REPUBLIKA BOSNA I HERCEGOVINA
Datum hapšenja 280549
Datum puštanja 31253
Organ KOS JNA
Predat UDB-a NR BiH
Visina kazne 72 (mesec)
Vrsta kazne Sudska kazna