Prezime, očevo ime, ime MANDŽUKA ASIMA FAHRIJA
Godina rođenja 251125
Narodnost Srbin
Opština KUPRES
Srez LIVNO
Republika NARODNA REPUBLIKA BOSNA I HERCEGOVINA
Datum hapšenja 100949
Datum puštanja 30851
Organ UDB-a NR BiH
Predat
Visina kazne 12 (mesec)
Vrsta kazne Administrativna kazna