Prezime, očevo ime, ime MARINKOVIĆ MARINAKA SILVIJE
Godina rođenja 180921
Narodnost Srbin
Opština
Srez
Republika
Datum hapšenja 211248
Datum puštanja 011049
Organ UDB-a NR Hrvatske
Predat
Visina kazne 24 (mesec)
Vrsta kazne Administrativna kazna