Prezime, očevo ime, ime MAROVIĆ BOGDANA GORDANA
Godina rođenja 26
Narodnost Srbin
Opština OGULIN
Srez OGULIN
Republika NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
Datum hapšenja 080549
Datum puštanja 291149
Organ UDB-a NR Hrvatske
Predat
Visina kazne 14 (mesec)
Vrsta kazne Administrativna kazna