Prezime, očevo ime, ime MARTINOVIĆ JOVANA MILO
Godina rođenja 150424
Narodnost Crnogorac
Opština NIKŠIĆ
Srez
Republika NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA
Datum hapšenja 021249
Datum puštanja 031253
Organ KOS JNA
Predat UDB-a NR Crne Gore
Visina kazne 10 (mesec)
Vrsta kazne Sudska kazna