Prezime, očevo ime, ime MARTINOVIĆ IVAN JAKOV
Godina rođenja 29
Narodnost Hrvat
Opština DUBROVNIK
Srez DUBROVNIK
Republika NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
Datum hapšenja 100649
Datum puštanja 011949
Organ UDB-a NR Hrvatske
Predat
Visina kazne 12 (mesec)
Vrsta kazne Administrativna kazna