Prezime, očevo ime, ime MARUŠIĆ NIKOLE MIHOVIL
Godina rođenja 070910
Narodnost Hrvat
Opština CRIKVENICA
Srez RIJEKA
Republika NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
Datum hapšenja 030951
Datum puštanja 140252
Organ UDB-a NR Hrvatske
Predat UDB-a NR Hrvatske
Visina kazne 24 (mesec)
Vrsta kazne Administrativna kazna