Prezime, očevo ime, ime MARUŠIĆ MATE IVAN
Godina rođenja 021109
Narodnost Hrvat
Opština CRIKVENICA
Srez RIJEKA
Republika NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
Datum hapšenja 310151
Datum puštanja 100353
Organ UDB-a NR Hrvatske
Predat UDB-a NR Hrvatske
Visina kazne 24 (mesec)
Vrsta kazne Administrativna kazna