Prezime, očevo ime, ime MATIĆ RADE ĐURO
Godina rođenja 270907
Narodnost Srbin
Opština DELNICE
Srez RIJEKA
Republika NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
Datum hapšenja 220351
Datum puštanja 040753
Organ UDB-a NR Hrvatske
Predat UDB-a NR Hrvatske
Visina kazne 24 (mesec)
Vrsta kazne Administrativna kazna