Prezime, očevo ime, ime MATIJAŠEVIĆ MLADENA SAVO
Godina rođenja 301229
Narodnost Srbin
Opština ARANĐELOVAC
Srez KRAGUJEVAC
Republika NARODNA REPUBLIKA SRBIJA
Datum hapšenja 190748
Datum puštanja 291149
Organ UDB-a FNRJ
Predat
Visina kazne 18 (mesec)
Vrsta kazne Administrativna kazna