Prezime, očevo ime, ime MATKOVIĆ KREŠIMIRA VIKTOR
Godina rođenja 23
Narodnost Hrvat
Opština SUŠAK
Srez RIJEKA
Republika NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
Datum hapšenja 110741
Datum puštanja 021051
Organ UDB-a NR Hrvatske
Predat
Visina kazne 12 (mesec)
Vrsta kazne Administrativna kazna