Prezime, očevo ime, ime MARVIĆ MIHOVIL BARTOL
Godina rođenja 09
Narodnost Hrvat
Opština CRIKVENICA
Srez RIJEKA
Republika NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
Datum hapšenja 070549
Datum puštanja 020550
Organ UDB-a NR Hrvatske
Predat
Visina kazne 15 (mesec)
Vrsta kazne Administrativna kazna