Prezime, očevo ime, ime MAZIJA FRANE ŠIME
Godina rođenja 240910
Narodnost Hrvat
Opština
Srez
Republika
Datum hapšenja 281051
Datum puštanja 101153
Organ UDB-a NR Hrvatske
Predat UDB-a NR Hrvatske
Visina kazne 24 (mesec)
Vrsta kazne Administrativna kazna