Prezime, očevo ime, ime MAŽGON IVAN JANEZ
Godina rođenja 250523
Narodnost Slovenac
Opština IDRIJA
Srez GORICA
Republika NARODNA REPUBLIKA SLOVENIJA
Datum hapšenja 010649
Datum puštanja 291149
Organ UDB-a NR Slovenije
Predat
Visina kazne 12 (mesec)
Vrsta kazne Administrativna kazna