Prezime, očevo ime, ime MAŽURAN IVANA IVAN
Godina rođenja 200328
Narodnost Hrvat
Opština OTOČAC
Srez GOSPIĆ
Republika NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
Datum hapšenja 130849
Datum puštanja 170851
Organ KOS JNA
Predat UDB-a NR Hrvatske
Visina kazne 36 (mesec)
Vrsta kazne Sudska kazna