Prezime, očevo ime, ime BAUK PETRA RADE
Godina rođenja 160816
Narodnost Srbin
Opština BOSANSKO GRAHOVO
Srez LIVNO
Republika NARODNA REPUBLIKA BOSNA I HERCEGOVINA
Datum hapšenja 281149
Datum puštanja 120852
Organ UDB-a NR BiH
Predat UDB-a NR BiH
Visina kazne 18 (mesec)
Vrsta kazne Administrativna kazna