Prezime, očevo ime, ime MIHAJLOVIĆDRAGOLJUBA VITOMIR
Godina rođenja 260825
Narodnost Srbin
Opština
Srez
Republika
Datum hapšenja
Datum puštanja 091252
Organ UDB-a FNRJ
Predat UDB-a NR za Beograd
Visina kazne 24 (mesec)
Vrsta kazne Administrativna kazna